Rapport från Regeringskansliet

Delårsrapport för Regeringskansliet 2011-01-01 - 2011-06-30

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för 2011-01-01 - 2011-06-30 med resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.