Kartläggning av vissa veteransoldatfrågor

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom NORDEFCO är frågan om veteraner eller som vi i Sverige kallar dem veteransoldater prioriterad. En arbetsgrupp har under våren 2011 presenterat sitt arbete och förslag till kommande samarbeten. I Sverige, som har ordförandeskapet 2011, har en utredare tillsatts för att kartlägga vissa veteransoldatfrågor i de nordiska och baltiska länderna och se vilka ytterligare samarbetsområden som kan vara aktuella. Denna rapport är resultatet av kartläggningen.