Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Hur påverkar det finansiella systemet den reala ekonomin?

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet har som uppgift att bedöma den ekonomiska utvecklingen samt analysera hur samhällets resurser används och fördelas. Däri ingår prognoser för och analyser av den realekonomiska, finansiella och offentligfinansiella utvecklingen samt konsekvensanalyser av olika politiska förslag. För att öka transparensen i redovisningen av de olika metoder och antaganden som prognoserna och analyserna bygger på redovisas dessa separat i ekonomiska avdelningens särskilda rapportserie där denna rapport ingår. Rapporten ”Hur påverkar det finansiella systemet den reala ekonomin?” har skrivits av Mårten Bjellerup och Hovick Shahnazarian.

Rapporten ger en sammanhållen analys, såväl teoretiskt som empiriskt, av kopplingarna mellan det finansiella systemet och den reala ekonomin, det som i forskningssammanhang brukar kallas för transmissionsmekanismen. I rapporten redovisas en makroekonomisk modell som fångar dessa kopplingar genom att inkludera tre finansiella variabler: ett finansiellt stressindex, den faktiska utlåningsräntan samt ett förmögenhetsgap. Denna modell kan förklara BNP-tillväxtens utveckling bättre än en jämförbar makromodell som inte innehåller dessa variabler. En fördel med de framtagna finansiella indikatorerna är att de är sammansatta mått. Detta gör att det finns möjlighet att skapa olika scenarier för en lång rad olika finansiella variabler, t.ex. TED-spreadar, VIX-index, bankers utlåningsmarginaler samt aktie- och huspriser. Därigenom går det att få en uppfattning om vilken effekt dessa variabler har på de sammansatta måtten och därefter vilken effekt dessa har på den reala ekonomin.

Rapporten finns också översatt till engelska, se länk under rubriken "externa länkar".

Laddar...