Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Diarienummer: U2013/983/UH

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag om att kurser i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska utgöra meritkurser och ge meritpoäng såsom ämnet moderna språk.