Rapport från Socialdepartementet

Sveriges rapportering kring efterlevandet av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Publicerad Uppdaterad

Denna rapport innehåller en detaljerad beskrivning av de åtgärder som Sverige vidtagit i samband med genomförandet av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Ladda ner:

Rapporten lägger även vikt vid frågor som berör kommitténs för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheters slutsatser.