Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014