Rapport från Socialdepartementet

Sveriges uppföljningsrapport utifrån Pekingplattformen - Uppföljningen täcker perioden mellan 2009–2014 Diarienummer: U2014/240/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten utgår från åtagandena i Pekingplattformen, som antogs på FN:s fjärde kvinnokonferens 1995. Detta är den fjärde rapporten som Sverige lämnar för att redovisa vad som gjorts inom tolv kritiska samhällsområden för att främja jämställdhet.