Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2014

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen som förvaltas inom Regeringskansliet finns 49 hel- och delägda bolag, två är börsnoterade. Bolagen representerar stora värden, tillsammans cirka 500 miljarder kronor.

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.