Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" överlämnades den 7 november 2014 av samordnaren Susanne Ås Sivborg. Rapporten bygger på dialog med nära 80 organisationer.

Uppdraget har varit att utifrån Sveriges konkurrensfördelar och möjligheter identifiera utvecklingspotentialen inom life science-området (livsvetenskap) i Sverige. Uppdraget har genomförts i dialog med aktörerna inom sektorn och samtalen har förts utifrån de tillväxtmöjligheter och tillväxthinder aktörerna själva upplever utifrån den organisation man agerar i men många gånger också utifrån den långa erfarenhet man har från life science-sektorn.

Rapporten tar bland annat upp vikten av:

  • Samordning och ledarskap för ett effektivt ekosystem av företag, investerare, akademi och hälso- och sjukvård.
  • Bättre tillgång till långsiktigt kapital.
  • Att Sverige måste bli bättre på att marknadsföra sig för att dra till sig både toppforskare och kapital och behålla viktig produktion.
  • Att stimulera hälso- och sjukvårdens innovationsförmåga.