Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014

Ladda ner:

Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. Regeringskansliet med alla departement bistår regeringen i dess arbete och sköter i dag förvaltningen av 49 bolag; 41 helägda och 8 delägda.

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär