Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Ladda ner:

2015 års betaltjänstutredning har överlämnat delrapporten "Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar" till regeringen. Hela uppdraget ska redovisas senast den 4 januari 2016.