Rapport från Finansdepartementet

Beräkningskonventioner 2016

Publicerad

Ladda ner:

Rapporten innehåller konventioner för beräkning och redovisning av offentligfinansiella effekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler. Syftet är att åstadkomma en öppen och konsistent beräkning och redovisning av olika offentligfinansiella effekter.

Beräkningskonventioner 2016 är en rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet.