Rapport från Näringsdepartementet

Från forskning till innovation

Publicerad

Enligt kommittédirektiv Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet (dir. 2015:10) ska utredningen senast den 25 oktober 2015 delrapportera slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Ladda ner:

Entreprenörskapsutredningen N2015:1, med den särskilde utredaren Pontus Braunerhjelm, har överlämnat en delrapport med de slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik.