Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Ny svensk miljöpolitik för Arktis

Publicerad

Regeringen har tagit fram en ny inriktning för den svenska miljöpolitiken för Arktis. Där beskrivs tre områden som kommer vara prioriterade framöver: ett stärkt klimatarbete, ett bättre skydd av biologisk mångfald och ekosystem samt ett hållbart resursutnyttjande.

Ladda ner: