Ny svensk miljöpolitik för Arktis

Publicerad

Regeringen har tagit fram en ny inriktning för den svenska miljöpolitiken för Arktis. Där beskrivs tre områden som kommer vara prioriterade framöver: ett stärkt klimatarbete, ett bättre skydd av biologisk mångfald och ekosystem samt ett hållbart resursutnyttjande.

Ladda ner: