Rapport från Kulturdepartementet

De offentligt finansierade medierna – frågeställningar som bör utredas inför nästa tillståndsperiod

Publicerad

Medieutredningen ska enligt direktiven (dir. 2015:26) analysera behovet av mediepolitiska insatser och lämna förslag till nya mediepolitiska verktyg. Utredningen ska i sin analys beakta uppdragen för programbolagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Ladda ner:

Utredningen kan, enligt direktiven, också peka på frågeställningar som behöver utredas närmare inför nästa tillståndsperiod för programbolagen. I Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) anges att den delen av uppdraget ska redovisas i särskild ordning. I enlighet med detta överlämnades denna promemoria till Kulturdepartementet.

Medieutredningen