Rapport från Finansdepartementet

Beräkningskonventioner 2017

Publicerad

Rapporten innehåller konventioner för beräkning och redovisning av offentligfinansiella effekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler. Syftet är att åstadkomma en öppen och konsistent beräkning och redovisning av olika offentligfinansiella effekter.

Ladda ner:

Beräkningskonventioner 2017 är en rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet.