Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2016

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen ökade med 1 procent och uppgick till 160,5 (158,4) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet ökade och uppgick till 16,3 (4,2) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –10,0 (–10,9) miljarder kronor. Det negativa resultatet förklaras framför allt av Vattenfalls nedskrivningar om totalt 30 (36,2) miljarder kronor.
  • Avkastning på eget kapital minskade till –3,3 (–2,2) procent.
  • Bruttoinvesteringarna minskade med 19 procent och uppgick till 17,2 (21,1) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 7 procent till 65 miljarder kronor.