Rapport från Finansdepartementet

Den svenska modellen

Publicerad

Ladda ner:

Sverige har ett, i internationell jämförelse, högt och jämlikt fördelat välstånd. Den svenska modellen är en strategi för inkluderande tillväxt. Målet är att välståndet ska öka och komma alla till del samtidigt som
medborgarnas självständighet och oberoende värnas. Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska modellen som en strategi
för inkluderande tillväxt.