Rapport från Finansdepartementet

Utvärdering av makroekonomiska prognoser april 2018

Publicerad

Ladda ner:

Denna rapport innehåller en utvärdering av regeringens makroekonomiska prognoser. De testas för bias och utvärderas i relation till andra bedömare.