Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2018

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen ökade med 6,4 procent och uppgick till 172,5 (162,2) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 19,3 (20,1) miljarder kronor. Resultatminskningen förklaras framför allt av realisationsförluster i samband med Telia Companys försäljningar av innehav i Eurasien.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,6 (8,2) procent.
  • Bruttoinvesteringarna minskade med 1,2 procent och uppgick till 19,4 (19,6) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 11,4 procent till 67,1 miljarder kronor.