Rapport från Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2019

Publicerad

Ladda ner:

I riktlinjebeslutet för 2019 slås löptidsstyrning av den nominella och den reala kronskulden ihop. Som en konsekvens av detta ändras kronskuldens löptid till mellan 4 och 6,5 år. Ett gemensamt
löptidsmål för kronskulden ersätter den nuvarande styrningen som är uppdelad i nominell (4,3–5,5 år) och real kronskuld (6–9 år). I
riktlinjebeslutet utgår även lydelsen om upplåning på privatmarknaden.

Styrningen av valutaskuldens löptid behålls oförändrad liksom styrningen av statsskuldens sammansättning.

Löptiden (i termer av duration) för skuldslagen
ska styras mot

  • Valutaskuld: 0‒1 år
  • Kronskuld: 4–6,5 år

Statsskuldens sammansättning ska styras mot

  • Valutaskuld: Minskning med högst 30 miljarder kronor per år.
  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt)
  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande
    andel.

Genvägar