Rapport från Finansdepartementet

Metod för beräkning av potentiella variabler april 2019

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria beskriver de metoder som regeringen använder i bedömningen av potentiell BNP.