Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2019

Publicerad

Ladda ner:

Från och med 2010 har rapporteringen inom stabilitets- och tillväxtpakten anpassats efter den europeiska terminen i syfte att förstärka den ekonomisk-politiska övervakningen. Konvergensprogrammet och den nationella handlingsplanen överlämnas på våren. Budget- och strukturpolitiken kan därmed bedömas på ett konsistent sätt och rekommendationer kan ges till medlemsstaterna när budgetarbetet fortfarande är i förberedelsefasen.

Sveriges konvergensprogram 2019 baseras på 2019 års ekonomiska vårproposition (prop. 2018/19:100), som regeringen överlämnade till riksdagen den 10 april 2019. Riksdagens finansutskott informerades om konvergensprogrammet den 23 april 2019. Den 25 april 2019 beslutade regeringen konvergensprogrammet.