Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet april 2019

Publicerad

Ladda ner:

I avsnitt 8 i 2019 års ekonomiska vårproposition bedöms finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet. Denna promemoria beskriver mer utförligt scenariot ”Oförändrat beteende” samt de antaganden som ligger till grund för bedömningen. Promemorian avslutas med att några centrala begrepp i bedömningen av finanspolitikens hållbarhet definieras.