Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2019

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner som används i 2019 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2018/19:100 bilaga 2).