Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet september 2019

Publicerad

Ladda ner:

Denna rapport innehåller definitioner och förklaringar av de inkomstbegrepp, grupper och bakgrundsvariabler, samt datamaterial och beräkningsmetoder som används i bilagan Ekonomisk jämställdhet till  budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 bilaga 3).