Rapport från Socialdepartementet

Short version: Responses to questions from the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Publicerad

Sverige rapporterar regelbundet till FN hur arbetet går med genomförandet av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 22 oktober 2019 lämnade regeringen sin sammanslagna andra och tredje rapport till FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Regeringen har den 25 november lämnat en nedkortad version av rapporten till FN eftersom kommittén ansåg att den tidigare var för lång mot bakgrund av kostnader för översättning i FN-systemet. Ingenting nytt har dock tillkommit utan rapporten har bara kortats ner.

Dock kan den mer utförliga rapporten i diskussioner m.m. utanför FN-systemet tjäna som ett underlag som på ett mer utförligt sätt beskriver de åtgärder som Sverige har vidtagit med anledning av kommitténs frågor