Rapport från Socialdepartementet

Responses to questions from the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Publicerad

Ladda ner:

Detta är den sammanslagna andra och tredje rapporten som Sverige lämnar till Förenta Nationernas kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Det land som ratificerat en FN-konvention om mänskliga rättigheter måste med jämna mellanrum rapportera till FN hur reglerna efterlevs.

Syftet med rapporten är att beskriva hur mänskliga rättigheter främjas och skyddas i Sverige med fokus på personer med funktionsnedsättning.