Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Socialdepartementet

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Detta är första rapporten som Sverige lämnar till Förenta Nationernas kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Det land som ratificerat en FN-konvention om mänskliga rättigheter måste med jämna mellanrum rapportera till FN hur reglerna efterlevs.

Syftet med rapporten är att beskriva hur mänskliga rättigheter främjas och skyddas i Sverige med fokus på personer med funktionsnedsättning. I rapporten redogörs för åtgärder som vidtagits och för de utmaningar som identifierats i regeringens genomgång för att klargöra hur svensk lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige ställer sig till konventionen.

Följande anpassningsåtgärder har gjorts av rapporten:

  • texten bearbetad till lättläst svenska
  • Word-format anpassat för bättre möjlighet att använda tekniska läshjälpmedel
  • inläsning i DAISY-format, även lättläst (beställs hos Handisam, se rubriken Beställningar)
  • punktskrift (beställs hos Handisam, se rubriken Beställningar)

Beställningar

Publikationerna kan laddas ner elektroniskt från regeringens webbplats. Om du vill beställa fysiska exemplar av de anpassade versionerna, kontakta Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).
Handisams webbplats: www.handisam.se
e-post: [email protected]
telefon: 08-600 84 00.

Laddar...