Rapport från Miljödepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s miljöprogram Unep perioden 2020–2023

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för allt svenskt samarbete med FN:s miljöprogram, Unep, för perioden 2020-23.

Fakta om Unep

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, Unep, bildades av FN:s generalförsamling år 1972. UNEP:s huvuduppgifter är att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från miljöforskning. Unep har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Unep är värd för ett flertal sekretariat, däribland CCAC-sekretariatet, sekretariatet för det 10-åriga ramverket för konsumtion och produktion samt Minamatasekretariatet (kvicksilverkonventionen). UNnep har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. Uneps högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling, UNEA. UNEA sammanträder vartannat år.