Könsfördelningen är fortsatt jämn i statliga myndigheters styrelser och insynsråd Diarienummer: A2020/02681

Publicerad

Könsfördelningen är fortsatt jämn i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. Årets redovisning avser styrelser, insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga eller en del av ledamöterna och gäller förhållanden per den 31 december 2019.

Ladda ner:

För styrelser, insynsråd m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter uppgick andelen kvinnor till 51 procent och andelen män till 49 procent. Andelen kvinnor som var ordförande var 52 procent och andelen män var 48 procent.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. redovisats så gott som årligen. År 2015 uppnåddes målet om jämn könsfördelning. Från och med 2017 sker uppföljning i stället vartannat år då den jämna könsfördelningen tycks stabil.