Rapport från Finansdepartementet

Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering

Publicerad

Denna rapport kartlägger på en övergripande nivå vilka verktyg och metoder som används för att åskådliggöra sociala värden i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och i stadsutveckling.

Ladda ner: