Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2022

Publicerad

Ladda ner:

Resultat i korthet:

  • Omsättningen ökade med 16,8 procent och uppgick till 476,2 (407,8) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 23,4 (101,0) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och Telia Company.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,3 (20,7) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 18,1 procent och uppgick till 57,3 (48,5) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 26,0 procent till 43,8 miljarder kronor.
  • För verksamhetsåret 2022 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 23,0 (49,7) miljarder kronor
Laddar...