Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet september 2023

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner som används i 2023 års bilaga om ekonomisk jämställdhet (prop. 2023/24:1 bilaga 3).