Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ekonomisk jämställdhet

Publicerad

I denna publikation presenteras en redogörelse för utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten som regeringen lämnar i en bilaga i budgetpropositionen för 2024.

Ladda ner:

I publikationen analyseras utvecklingen av kvinnors och mäns arbetsinkomster, kapitalinkomster, transfereringar och skatteinbetalningar. Dessutom utvärderas i vilken utsträckning den förda politiken påverkat den ekonomiska jämställdheten.

Publikationen innehåller även Finansdepartementets rapport Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet september 2023.