Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ekonomisk jämställdhet

Publicerad

I denna publikation presenteras en redogörelse för utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten med särskilt fokus på arbetsmarknad, som regeringen lämnar i en bilaga i budgetpropositionen för 2022.

Ladda ner: