Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet november 2022

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, metoder, begrepp och definitioner som används i 2022 års bilaga om ekonomisk jämställdhet (prop. 2022/23:1 bilaga 3).