Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning ID-nummer: Ds 2001:10

Ansvarig: Kulturdepartementet

Kartläggningen avser att ge en övergripande bild av mänskliga rättigheter i Sverige. Den skall också ligga till grund för förslag på åtgärder vilka kan förbättra främjandet av mänskliga rättigheter.

Ladda ner: