Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Abonnentinflytande i kabel-TV-nät Ds 2001:52

Publicerad Uppdaterad

Uppdraget har varit att göra en analys av behovet av lagregler, främst i radio- och TV-lagen (1996:844), avseende abonnentinflytande och sändningsutrymme i kabel-TV-nät.

Ladda ner:

Uppdraget består av två delar. Dels undersöks om det behövs regler för att ge kabel-TV-abonnenterna inflytande över vilka program som distribueras i kabelnät. Dels bedöms om det finns behov av regler som ger sändningsutrymme åt andra än nätägaren.

Laddar...