Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning Ds 2007:14

Publicerad Uppdaterad

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. Förslaget innebär att det kriminaliserade området i lagen utvidgas till att även omfatta viss privat olovlig hantering av avkodningsutrustning. Straffet för denna typ av brott mot avkodningslagen föreslås stanna vid böter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Ladda ner:

Laddar...