En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare Ds 2012:29

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till en förordning om en
gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Förordningen
föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. syftet med inlämningsfunktionen och dess tillämpningsområde.