Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Ändringar i ersättningssystemet för skador på ren som har orsakats av björn

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs en möjlighet för Sametinget att kunna lämna ersättning till samebyar baserat på uppskattat antal björnar, eller på uppskattad täthet av björn, inom betesområdena.

Ladda ner:

Ersättning för skador på ren som har orsakats av björn lämnas av staten, genom Sametinget, om björn förekommer inom en samebys betesområde. Ersättningen fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal. I denna promemoria föreslås att det införs en möjlighet för Sametinget att även kunna lämna ersättning till samebyar baserat på uppskattat antal björnar, eller på uppskattad täthet av
björn, inom betesområdena.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Förslaget bygger på en begäran från Sametinget (LI2023/00517).

Vid framtagande av förslaget har regeringen konsulterat Sametinget och
Svenska samernas riksförbund enligt lagen (2022:66) om konsultation i
frågor som rör det samiska folket.

Laddar...