Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Fysioterapeut - ny skyddad titel för sjukgymnaster DS 2013:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att fysioterapeut blir ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och skyddad yrkestitel enligt patientsäkerhetslagen. Yrkesbeteckningen föreslås vara legitimerad fysioterapeut. Förslaget medför också att sjukgymnastexamen kommer att byta namn till fysioterapeutexamen. Det föreslås att titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast. Flera följdändringar i andra lagar föreslås också, och bedömningen
är att flera förordningsändringar behöver göras.

Förslaget bedöms leda till en stärkt patientsäkerhet, genom att yrkesutövare som vill kalla sig fysioterapeut måste ha samma utbildning som krävs för sjukgymnaster.