Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Framtidskommissionens fjärde delutredning: Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa Ds 2013:3

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Den här utredningen handlar om sammanhållningen och rättvisan i det svenska samhället – hur det förhåller sig i dag, vilka trender det finns och vad dessa innebär för framtiden. Sammanhållningen analyseras på tre nivåer – samhället som helhet, det civila samhället och de nära relationerna i familjeliv och vardag.