Framtidskommissionens slutrapport: Svenska framtidsutmaningar ID-nummer: 2013:19

Ladda ner:

I denna slutrapport ges en bred beskrivning av olika framtida utmaningar som Sverige står inför, med särskilt fokus på framtidsutmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning. Jesper Strömbäck har skrivit slutrapporten i samråd med Framtidskommissionens ordförande statsminister Fredrik Reinfeldt och de tre övriga partiledarna i regeringen.