Sweden’s sixth national report under the Convention on Nuclear Safety ID-nummer: Ds 2013:56

Ladda ner:

Sveriges sjätte nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.