Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Sweden’s sixth national report under the Convention on Nuclear Safety Ds 2013:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges sjätte nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.