Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Sweden’s seventh national report under the Convention on Nuclear Safety Ds 2016:30

Publicerad

Ladda ner:

Sveriges sjunde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.