Sweden’s seventh national report under the Convention on Nuclear Safety ID-nummer: Ds 2016:30

Ladda ner:

Sveriges sjunde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.