Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Ds 2015:6

Publicerad Uppdaterad

Ett förslag om en jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna har skickats ut den 4 februari 2015 på remiss i en departementsskrivelse från Socialdepartementet.

Ladda ner:

Det främsta syftet med förändringarna är att de årliga pensionsförändringarna inte ska variera så mycket mellan åren som de gjort under senare år. Ett andra syfte är att pensionsomräkningarna blir mer aktuella eftersom förändringarna i inkomsterna mäts vid en senare tidpunkt. Balanseringen reagerar nu onödigt kraftigt på förändringar, vilket ger påtagliga svängningar upp och ner av pensionsutvecklingen.

Den automatiska balanseringen handlar om att pensionssystemets skulder inte får bli större än systemets tillgångar. Det förslag som nu lämnas innebär att man inte tar ut hela effekten omedelbart och därför får en mjukare utveckling.

För pensionärerna innebär en jämnare pensionsutveckling att det blir enklare att förutse sin ekonomi. De aktuellare inkomsterna som används för pensionsomräkningen betyder att pensionärerna snabbare än i dag får ta del av de förvärvsaktivas löneutveckling.

En utgångspunkt för förslagen har varit förändringar som leder till bättre egenskaper för pensionssystemet och för pensionärerna - utan att ändra de grundläggande principerna för pensionssystemet som är ett finansiellt stabilt system.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

    I propositionen lämnas förslag till förändringar i inkomstpensionens regelverk, som syftar till att ge en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet, samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta. Förslaget bidrar till att minska variationerna i pensionernas årliga förändring.