Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Ds 2015:35

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till förordning om investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...