Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior

Sveriges företagande och konkurrenskraft - internationell jämförelse Ds 2015:43

Publicerad

Denna rapport syftar till att visa Sveriges position och utveckling jämfört med andra länder, inom områden som är relevanta för näringspolitiken.

Ladda ner:

Länderjämförelser kan ge indikationer och vägledning om eventuella styrkor, svagheter och utmaningar för näringslivet i Sverige. De områden som belyses har direkt eller indirekt inverkan på Sveriges konkurrenskraft och tillväxtförutsättningar. En generell utgångspunkt för valet av indikatorer har varit att de inverkar på eller belyser Sveriges konkurrenskraft i förhållande till jämförbara länder. Av det skälet består länderurvalet i rapporten i första hand av de 22 rikaste OECD-länderna, mätt som köpkraftsjusterad BNP per capita. Då statistikkällorna i vissa fall innehåller ett mindre antal länder blir den internationella jämförelsen ibland något begränsad.

Rapporten omfattar jämförelser inom följande områden:

  • Makroekonomisk utveckling och konkurrenskraft
  • Företagens dynamik och utveckling
  • Företagens institutionella ramverk och tillgång till kapital
  • Investeringar i kunskap och innovationsaktiviteter i företag
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknad
  • Energi, transportinfrastruktur och it
Laddar...